تالار زبانشناس

نگفتن یک جمله

سلام.جناب ناصری اینجا ی جمله گفته میشه که توی متن نیست
Screenshot_۲۰۱۷-۱۲-۰۶-۲۰-۳۵-۰۰
فک کنم این باشه
That’s how are we’re going to use these lessons

کدام درس؟

اولین درس انگلیسی قدرت(درس اصلی).توی تصویر بعد کلمه
Main audio