نگفتن یک جمله

نگفتن یک جمله
0

#1

سلام.جناب ناصری اینجا ی جمله گفته میشه که توی متن نیست
Screenshot_۲۰۱۷-۱۲-۰۶-۲۰-۳۵-۰۰
فک کنم این باشه
That’s how are we’re going to use these lessons


#2

کدام درس؟


#3

اولین درس انگلیسی قدرت(درس اصلی).توی تصویر بعد کلمه
Main audio