چگونگی پاک کردن موضوع ارسالی

چگونگی پاک کردن موضوع ارسالی
0

#1

با سلام چگونه میتوان یک موضوع ارسالی را کاملا پاک کرد؟ چون انگار امکان ویرایش هست ولی هنگام پاک کردن موضوع و ذخیره سازی مینویسه عنوان اجباری است!