تالار زبانشناس

معنی جمله I have known the longest,

The next person I would want there is my younger brother. He is my friend and the one I have known the longest, with the exception of my parents.

======================
این تاپیک مربوط به درس «What I would do if I didn’t think about money today by Cindy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۵»)

1 Likes

اون دوست منه و یکی از کسائیه که من زمان زیادیه میشناسمش

2 Likes