تالار زبانشناس

روش استفاده

بیشتر از ده صفحه از تکنیک سایه تا فعال و غیره را خواندم اما هنوز نفهمیدم وقتی یک درس را میارم چه جوری و به چه ترتیبی بخوانم؟
مثلا اول لغات را در بیارم. یا گوش بدم یا از همان اول از تکنیک سایه استفاده کنم

سلام, بستگی به خودتون داره, من خودم این روش رو دارم
بار اول و دوم و سوم فقط گوش میدم, بعدش به لغاتش نگاه میکنم و هایلایت میکنم, و همزمان تکنیک سایه رو انجام میدم تا هر بار که گوش میدم انجام میدم تکنیک رو.
شما براساس روند خودت میتونی اول به متن نگاه کنی ولی من کلا نگاه نمیکنم مگر اینکه کلمه جدید باشه, دیکته شو ببینم و …

1 Likes