مستند silence ازقسمت پادکست آقای ای جی

مستند silence ازقسمت پادکست آقای ای جی
0.0 0

#1

امکان اضافه کردن این مستندبه زبانشناس هست؟ درصورت نیازبه کمک مالی،من درحدتوانم حاضرم. ممنونم

======================
این تاپیک مربوط به درس «نگاهی به مستند Silenced» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «پادکست آقای ای جی»، فصل «سری جدید»)