تالار زبانشناس

سوال در مورد متن زیر

who lived in a caveدر این جمله who چه معنی میدهد

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

کسی که در قار زندگی میکرد

5 Likes

چون در این متن به صورت زیر اومده “که” ترجمه میشه

a man who lived in a cave next to the village
مردی که در غاری نزدیک روستا زندگی می کرد

1 Likes