تالار زبانشناس

معنی جمله رو میخوام

سلام.
معنی جمله زیر چی می شه؟
many breeds of sports

======================
این تاپیک مربوط به درس «“My Favorite Sport by Vic”» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

سلام دوست عزیز معنیش میشه:
بسیاری از رشته های ورزشی

1 Likes

Breed اینجا معنی گونه و نوع میده. یعنی خیلی از گونه های ورزشی یا همون رشته های ورزشی

2 Likes

ممکنه منظورش نژاد اسبهای ورزشی هم باشه.جمله قبل و بعدش معنی دقیق رو مشخص میکنه

1 Likes

breed
نژاد( گونه ویژه از حیوانات که توسط انسان پرورده شده)
a particular kind of dog, cat, horse, etc. : a kind of animal that has been produced by breeding.

• The collie is a working breed.
• exotic breeds of cats.
• different breeds of cattle.

1 Likes