تالار زبانشناس

تکنیک سایه در این دروس

در این دروس که متفاوت از داستان های واقعی است باید ما تکنیک سایه رو مو به مو پیاده کنیم و یا لازم نیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

این تاپیک رو بخونین:

1 Likes

در انگلیسی قدرت نیازی نیست به تکنیک سایه
فقط حرف اصلی این درس "تکرار “
یعنی میگه انقدر” تکرار "کنی که حتی تو خواب هم ببینی داری انگلیسی صحبت میکنی
البته اونقدری هم نه که خسته بشی انگلیسی رو کلا بیخیال بشی
البته دو درس اول رو گوش کن بعد بخش داستان کوتاه ازت سوال میپرسه باید دکمه مکث رو بزنی اون جمله رو تکرار کنی تاقبل از این که a.j بگه
موفق باشی

2 Likes