تالار زبانشناس

ترجمه لغت sound در جاهای مختلف

He wanted to sound like a North American.

مثلا در این متن

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

sound اینجا به معنی به نظر رسیدن هست.

او می خواست به مانند یک (فرد) آمریکای شمالی به نظر برسد.