تالار زبانشناس

معنی قسمتی از جمله

معنی این قسمت چی میشه?
Danelle drove into the country
تو ترجمه به خارج شهر معنا شده ولی انگار میشه به داخل کشور

======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

بجز کشور، یکی دیگه از معانی country حومه، اطراف و خارج شهره.

3 Likes