تالار زبانشناس

اینترنت , offline

چرا offline و بدون استفاده از اینترنت نمی توان از این برنامه استفاده کرد ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زندگی یا مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

میشه،شما باید فقط دانلودش کنید موقعی که اینترنت دارین

1 Likes