تالار زبانشناس

معنی جملات

made out of green silk یعنی چی؟
the hot air filld up?
و اینجا twenty feed به چه معناست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Hot Air Balloon by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

سوال 1 : ساخته شده از ابریشم سبز
سوال 2 : بالای اون از هوای داغ پر شده.
سوال 3 : بیست پا : فوت یا پا واحد اندازه گیری متراژ. هر پا برابر 30.48 سانتیمتر می باشد.
موفق باشید. :v:

2 Likes