چرا would اومده اینجا ؟ مگه این جمله گذشته نیست ؟ اصن would کجاها میاد؟

after only 3 years Cortez and his small army would defeat Aztecs

======================
این تاپیک مربوط به درس «کشتی‌های غرق‌شده و ووگهای شکسته» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «کشتی های غرق شده»)

3 پسندیده

در این درس از زمان آینده در گذشته زیاد استفاده شده که این هم نوعیش هست.

4 پسندیده