تالار زبانشناس

درس «از یاد بردن زبان مادری»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس از یاد بردن زبان مادری ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «از یاد بردن زبان مادری» مراجعه بفرمایید.

1 Likes