تالار زبانشناس

3tare

3tare

مهندس برق و عاشق ایتالیا هستم
و می دانم که به همه خواسته هایم خواهم رسید
شک ندارم :wink: