تالار زبانشناس

یلدا این کهن رسم زیبا و دلنشین، مبارک

It’s OK :slightly_smiling_face:

2 Likes