تالار زبانشناس

موضوع پاسخ‌ها فعالیت
Ministory20 😍 84 آگوست 24, 2019
اضافه کردن کلمه به لاینتر زبانشناس 8 آگوست 24, 2019
شکل و معنی چند کلمه مثل هم 17 آگوست 23, 2019
چالش کتابخونی شهریور 1398 ⭕ 419 آگوست 23, 2019
:sun_with_face: «چالش تابستونی شدت» 4554 آگوست 23, 2019
یک فنجان نوشته از کتاب (پدر پولدار، پدر فقیر):moneybag: 14 آگوست 23, 2019
چالش : پیگیری ماهانه زنجیره یادگیری 398 آگوست 23, 2019
Iove or in love 5 آگوست 23, 2019
چالش شش ماهه استفاده از زبانشناس - قضاوت با شما 31 آگوست 23, 2019
پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی - زبانشناس 6 آگوست 23, 2019
دانلود کتاب های Hardy Boys و Nancy Drew (اشاره شده در درس دهم انگلیسی قدرت) 31 آگوست 23, 2019
3 ذهنیت که انگیزه شما را برای یادگیری انگلیسی دو چندان می کند 72 آگوست 23, 2019
قرار دادن دروس در سطح پایین (افراد مبتدی) 3 آگوست 23, 2019
بررسی کتاب صوتی take control of your life by mel robbins 8 آگوست 23, 2019
So all phrasal verbs in English are made up of a verb 2 آگوست 23, 2019
Did all of Cortez's soldiers share his passion and belief?معنی جمله 2 آگوست 23, 2019
بازی با انگلیسی 6 آگوست 23, 2019
چالش وبلاگ mostafa.76 زبان هدف نیست وسیله است 140 آگوست 23, 2019
Of preposition 2 آگوست 23, 2019
تقویت مهارت مکالمه 8 آگوست 23, 2019
کتاب میسیا 17 آگوست 23, 2019
سرعت خواندن راوی در مقایسه با سرعت صحبت انگلیسی زبان 10 آگوست 23, 2019
لینک معرفی کتاب های زیبوک 📚 14 آگوست 23, 2019
چالش لتس تاک (food, eat) 17 آگوست 23, 2019
سوال و جواب های مهم در مکالمه 5 آگوست 23, 2019
چالش شدت 98 (تقویت مهارت مکالمه) 52 آگوست 23, 2019
موسیقی‌های جالب و جذاب انگلیسی :musical_note: 742 آگوست 23, 2019
یک موزیک آرامش بخش 4 آگوست 23, 2019
اسکرول کار نمی کند 6 آگوست 23, 2019
About laughing 6 آگوست 23, 2019