تالار زبانشناس

موضوع پاسخ‌ها فعالیت
تجربیات دوستان از گسترده خوانی 12 آپریل 5, 2020
توجه کردید The وقتی قبل از حروف صدادار میاد "دی" تلفظ میشه وقتی قبل از حروف بی صدا میاد "دِ" تلفظ میشه؟ 22 آپریل 5, 2020
سلام منظور از lying in wait for him چیست 1 آپریل 5, 2020
🌸زیبوک گردی در بهار 99📚 284 آپریل 5, 2020
سوال در مورد ساختار جمله 1 آپریل 5, 2020
Was leaving و was leaved فرق 8 آپریل 5, 2020
وبلاگ Farzad_Poodineh 61 آپریل 5, 2020
معنی Run off 1 آپریل 5, 2020
سوال گرامری فوری 2 آپریل 5, 2020
Had یا have? 5 آپریل 5, 2020
معنی left اینجا چیه؟ 2 آپریل 5, 2020
معنی اصطلاح look forward to در این جمله چیست؟ 2 آپریل 5, 2020
درخواست پارتنر مکالمه 71 آپریل 5, 2020
گروهی زبان کار کردن 17 آپریل 5, 2020
Has been defeated 3 آپریل 5, 2020
احوالپرسی کردن 5 آپریل 5, 2020
فیل و فیل سوار وجودت رو هم مسیر کن و از زندگیت لذت ببر 26 آپریل 5, 2020
چطور مثل بومی زبان ها صحبت کنم - قسمت اول (Collocations) 24 آپریل 5, 2020
چالش وبلاگ 《mohadeseh》 58 آپریل 5, 2020
بازی با انگلیسی 9 آپریل 5, 2020
چرا در داستان وقتی mummy به کار برده شده است در ترجمه یک چیز دیگر نوشته شده است 3 آپریل 5, 2020
تفاوت get married و married 4 آپریل 5, 2020
کمک کمک؟؟؟؟؟ 15 آپریل 5, 2020
چله ی شماره :one: (شروع- نهم فروردین ماه 1399) 10 آپریل 5, 2020
ورزش های سنگین سرطان و حملات ❤️ رو کاهش میده 2 آپریل 5, 2020
چرا هیچ مطلبی به انگلیسی در مورد تاریخ عظیم ایران نداریم؟؟؟؟ 29 آپریل 5, 2020
اگه زبانشناس باهاتون با صدای حماسی صحبت می کرد 24 آپریل 5, 2020
هنر دست به کار شدن - راز موفقیت زبانشناس چیه؟ 20 آپریل 4, 2020
پارتنر کسی هست آیا. بیاین تلگرام داخل گروه بریم 23 آپریل 5, 2020
"به صورت ناشناس هر چه میخواهند به شما بگویند" (هر چه می خواهد دل تنگ ت بگو) 1 آپریل 3, 2020