تالار زبانشناس

atineh1967

atineh1967

شور عجیبی منو به سمت یادگیری زبان می کشونه, همیشه غیرمنتظره ترین اتفاقها برام رخ داده. حس میکنم آدم عجیبی هستم, درونم دنیای متفاوتی از بیرونمه. همین لحظه رو دوست دارم. اراده ی بسیار قویی دارم, با یه قلب مهربون. ابعاد متفاوتی از زندگی رو میبینم. از کمک کردن به دیگران لذت میبرم و خیلی رازنگهدارم.