موسیقی‌های جالب و جذاب انگلیسی 🎵

موسیقی‌های جالب و جذاب انگلیسی :musical_note:
0

#237

نه خودشون :joy::joy:
عا مال خودمونه :stuck_out_tongue_winking_eye:
فرزاد فرزین یه دونشم زیاده :neutral_face::expressionless:
وااالااا با اون صداش


#238

اره دقیقا منم جزو سلیقم نی بگوشمش :joy::joy: شاد و پیروز باشه به هرحال


#239

استثناً اینو بوگوش چون مژده فرستاده :unamused::joy:
فارسیاش ضایعن بزوووور صداشو بم‌ میکنه
ولی نمیتوووونه :persevere::unamused::joy:


#240

خیلی شعر قشنگی داره

I heard she sang a good song, I heard she had a style.
And so I came to see her and listen for a while.
And there she was this young girl, a stranger to my eyes.

Strumming my pain with her fingers,
singing my life with her words,
killing me softly with her song,
killing me softly with her song,
telling my whole life with her words,
killing me softly with her song

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd,
I felt she found my letters and read each one out loud.
I prayed that she would finish but she just kept right on.

Strumming my pain with her fingers,
singing my life with her words,
killing me softly with her song,
killing me softly with her song,
telling my whole life with her words,
killing me softly with her song

She sang as if he knew me in all my dark despair
and then she looked right through me as if I wasn’t there.
But she just came to singing, singing clear and strong.

Strumming my pain with her fingers,
singing my life with her words,
killing me softly with her song,
killing me softly with her song,
telling my whole life with her words,
killing me softly with her song


#241

همون فارسی رو بخونه بهتره :expressionless::neutral_face:


#242

چشم فدات فقط
الان دیروقته خوابه
فردا صبح حتما بهش پی ام میدم میگمش :expressionless::joy::wink:


#243

You are not alone

How deep is the ocean?
عمق اقیانوس چقدره؟
How deep is your love?
عمق عشق تو چقدره؟
I have the love in my eyes
در چشم های من عشقی نهفته ست
And how do you feel when you can’t get enough
و چه حسی داری وقتی تو هنوز سیر نشدی
Halfway To your paradise
و در نیمه راه خوشبختی هستی
Oh my love is your love forever and a day
اوه، عشق من برای همیشه و هر روز عشق تو خواهد بود

You are not alone
تو تنها نیستی
I’ll be there for you
من در کنارت خواهم بود
You are not alone, anything I’ll do
تو تنها نیستی، من هر کاری خواهم کرد
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, that’s no tragedy
تو تنها نیستی، داستان غم انگیزی نیست
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, nothing comes for free
تو تنها نیستی، هیچ چیزی راحت به دست نمی آید

You’re breaking the silence
تو داری سکوت رو می شکنی
You’re breaking my heart
تو داری قلب منو بشکنی
You’re like a rose in the snow
تو مثل یک گل رز توی برف ها هستی
I talk in my sleep I don’t take apart
من تو رویای خودم حرف میزنم، من نخواهم شکست
Baby I will never go (forever and again)
عزیزم، من همیشه هیچ وقت دوباره ترکت نمی کنم
Oh my love is your love forever and a day
آه عشق من برای همیشه و هر روز عشق تو خواهد بود

You are not alone
تو تنها نیستی
I’ll be there for you
من در کنارت خواهم بود
You are not alone, anything I’ll do
تو تنها نیستی، من هر کاری خواهم کرد
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, that’s no tragedy
تو تنها نیستی، داستان غم انگیزی نیست
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, nothing comes for free
تو تنها نیستی، هیچ چیزی راحت به دست نمی آید

You are not alone
تو تنها نیستی
I’ll be there for you
من در کنارت خواهم بود
You are not alone, anything I’ll do
تو تنها نیستی، من هر کاری خواهم کرد
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, that’s no tragedy
تو تنها نیستی، داستان غم انگیزی نیست
You are not alone, you’re the one for me
تو تنها نیستی، تو برای من بی همتایی
You are not alone, nothing comes for free
تو تنها نیستی، هیچ چیزی راحت به دست نمی آید


#244

صب شد گفتی الان بهش خیالم راحت باشه؟ :sweat_smile::joy::expressionless::neutral_face::v:


#245

I left a note on my bedpost

یه یادداشت نوشتم گوشه ی چارچوب تختم

Said not to repeat

Yesterday’s mistakesگفتم که دیگه اشتباه گذشته تکرار نمیشه

What I tend to do

When it comes to you

همون کاری رو که میل به انجامش داشتم ، وقتی به تو میرسیدم

I see only the good

Selective memory

از کل حافظه و خاطراتم ، خوباش به یادم مونده

The way he makes me feel, yeah

حسی رو که اون(مذکر) بهم میده ، آره

Gotta hold on me

باید باهام بمونه

I’ve never met someone so different

هیچ موقع کسی و انقد متفاوت ملاقات نکرده بودم

Oh here we go

برو که رفتیم

He a part of me now

حالا اون قسمتی از منه

He a part of me

حالا اون جزوی از وجود منه

So where you go I follow, follow, follow

پس هر جا که بری ، دنبالت میام ، همراهت میام ، همراهت میام

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I keep forgetting I should let you go

هنوزم یادم میره که قرار بود ازت دست بکشم

But when you look at me

ولی وقتی به من نگاه میکنی

The only memory is us kissing in the moonlight

تنها خاطره ای که برام تداعی میشه بوسه ای که توی نور ماه داشتیم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

[Rihanna]

I go back again

دوباره به عقب برمیگردم

Fall off the train

از اون قطار پریدم پایین

Land in his bed

درست توی تخ.ت.ش فرود اومدم

Repeat yesterday’s mistakes

اشتباهات گذشته رو تکرار میکنم

What I’m trying to say is not to forget

چیزی که سعی دارم بگم اینه که فراموش نکنی

You see only the good, selective memory

از این حافظه و خاطره ، فقط خوبیاش به یادت مونده

The way he makes me feel like

طوری که بهم اون حس و میده

The way he makes me feel

بهم اون حس و میبخشه

I never seemed to act so stupid

قرار نبود انقدر با حماقت رفتار کنم

Oh here we go

برو که رفتیم

He a part of me now

حالا اون(مذکر) ، قسمتی از منه

He a part of me

حالا اون جزوی از وجود منه

So where he goes I follow

پس هرجا که بره دنبالش میرم

[Chorus]

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I keep forgetting I should let you go

هنوزم یادم میره که قرار بود ازت دست بکشم

But when you look at me

ولی وقتی به من نگاه میکنی

The only memory is us kissing in the moonlight

تنها خاطره ای که برام تداعی میشه بوسه ای که توی نور ماه داشتیم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

I rob and I kill to keep him with me

غارت میکنم و میکُشم تا اون و پیش خودم نگه دارم

I do anything for that boy

برای اون هرکاری میکنم

I’d give my last dime to hold him tonight

آخرین 1 قرونی جیبم رو هم میدم که امشب درآغ.وش.ش بکشم

I do anything for that boy

برای اون هرکاری میکنم

I rob and I kill to keep him with me

میچاپمو و میکُشم تا اون(مذکر) و پیش خودم نگه دارم

I do anything for that boy

برای اون هرکاری میکنم

I’d give my last dime to hold him tonight

آخرین 1 قرونی جیبم رو هم میدم که امشب درآغوشش بکشم

I do anything for that boy

برای اون هرکاری میکنم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I keep forgetting I should let you go

هنوزم یادم میره که قرار بود ازت دست بکشم

But when you look at me

ولی وقتی به من نگاه میکنی

The only memory is us kissing in the moonlight

تنها خاطره ای که برام تداعی میشه بوسه ایه که توی نور ماه داشتیم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم

But when you look at me

ولی وقتی به من نگاه میکنی

The only memory is us kissing in the moonlight

تنها خاطره ای که برام تداعی میشه بوسه ایه که توی نور ماه داشتیم

Oh, oh, oooh, oh

Oh, oh, oooh, oh

I can’t remember to forget you

به یاد نمیارم که فراموشت کرده باشم.


#246

You know the bed feels warmer
میدونی تخت به نظر گرمتر میرسه
Sleeping here alone
اینجا تنها خوابیدم
You know I dream in color
میدونی دارم خوابای رنگی میبینم
And do the things I want
و کارایی رو که میخوام انجام میدم 0
You think you got the best of me
فکر میکنی حداکثر استفاده رو از من کردی
Think you had the last laugh
فکر کنم آخرین خندت بود
Bet you think that everything good is gone
شرط میبندم فکر میکنی همه ی چیزای خوب رفته
Think you left me broken down
فکر میکنی منو داغون رها کردی 0
Think that I’d come running back
فکر میکنی به سرعت برمیگردم
Baby you don’t know me, cause you’re dead wrong
عزیزم تو منو نمیشناسی چون سخت در اشتباهی
What doesn’t kill you makes you stronger
تجربه ها آدم رو قوی تر میکنن
Stand a little taller
دارم نشون میدم میتونم با همه چی کنار بیام 0
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
اگه تنهام معنیش این نیست که غمگینم
What doesn’t kill you makes a fighter
تجربه ها ازت یه جنگجو میسازن
Footsteps even lighter
قدم هات رو روشن تر میکنن
Doesn’t mean I’m over cause you’re gone
اگه تو رفتی معنیش این نیست که کار من تمومه 0
What doesn’t kill you makes you stronger, stronger
تجربه ها آدم رو قوی تر میکنن قوی تر
What doesn’t kill you makes you stronger
تجربه ها آدم رو قوی تر میکنن
Stand a little taller
دارم نشون میدم میتونم با همه چی کنار بیام
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
اگه تنهام معنیش این نیست که غمگینم 0
You heard that I was starting over with someone new
شنیدی که دارم با یه آدم دیگه یه رابطه ی جدی رو از نو شروع میکنم
They told you I was moving on, over you
بهت گفتن دارم از اینجا میرم دیگه بهت اهمیتی نمیدم
You didn’t think that I’d come back
فکر نمیکردی برگردم
I’d come back swinging
من با تغییراتی که کردم برمیگردم 0
You try to break me, but you see
سعی میکنی منو خرد کنی اما خواهی دید
What doesn’t kill you makes you stronger
تجربه ها آدم رو قوی تر میکنن
Stand a little taller
دارم نشون میدم میتونم با همه چی کنار بیام
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
اگه تنهام معنیش این نیست که غمگینم 0
What doesn’t kill you makes a fighter
تجربه ها ازت یه جنگجو میسازن
Footsteps even lighter
قدم هات رو روشن تر میکنن
Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone
اگه تنهام معنیش این نیست که غمگینم


#247

آره ولی نت نداره
آفه
آن شد جوابید
خبرت میکنم :blush:
نمیدونم شایدم تا شب زنگ زد

حالا درجریانت میزارم
لانگران


#248

باشه باشه سلام مارو هم برسون منتظر خبرتیم دیگه :sweat_smile::sweat_smile::blush::v:


#249

Adele - When We Were Young.pdf (429.4 کیلوبایت)


#250

سلام به دوستان عزیز
این تاپیک خیلی جالبه و من از طرفداران همیشگی خواهم بود.
تا یادم نرفته بگم که چندتایی از کارارو که گوش دادم عالی بودن و همه رو دانلود کردم که ی selection خوب داشته باشم.(یاد selection roya توی فیلم نهنگ عنبر افتادم :sweat_smile:) اخیرا فیلم “Murder on the Orient Express 2017” رو دیدم. تیتراژ پایانی فیلم یک آهنگ بی نظیر بود که واقعا دلمو برد. براتون میفرستم امیدوارم که خوشتون بیاد.

Please
Will you come home? Will you stay with me?
Say you’ll laugh, say you’ll understand
Say you’ll dance with me
Say you’ll smile that silly smile for me
Say you’ll hold me in your arms so sweet
Will you come home? Will you come home to me?
Home, my love
We will never forget you
You will never leave
In our hearts we kept you
We’ll be safe

You’ll remember all the days of summer sun
Hold me close in dark November
Before the winter comes
Tell me all the things you wish for
Tell me all that you would want to live for
When you come home, when you come home to me
Home, my love

All the days of sorrow will vanish in tomorrow
You can count on me, my love
To be here
We will all be ready, love and kindness steady
We will never forget you
You are home, my love

Read more: Michelle Pfeiffer - Never Forget Lyrics | MetroLyrics


#251

من اینو دوست میدارم
شما هم سعی کنید دوست بدارید :heart_eyes:(۲زبانس)


#252

سلام دوستان یه اهنگ زیبا از brianna با نام
:low_brightness:All i need

Capture%20_2018-03-22-15-13-19~2
Capture%20_2018-03-22-15-14-35~2


#253

اهنگ بعدی از alan walker
:cherry_blossom::cherry_blossom:Alone

Capture%20_2018-03-22-15-30-05~2Capture%20_2018-03-22-15-30-29~2
Capture%20_2018-03-22-15-30-45~2


#254

موزیک ملایم از Enya
با نام only time :maple_leaf::maple_leaf:

Capture%20_2018-03-22-15-52-48~2
Capture%20_2018-03-22-15-53-07~2


#255

عاشق این تیکه از اهنگشم
We got a day…


#256

Jason Mraz​:gift::gift:
نام اهنگ. 93Million Miles

Capture%20_2018-03-22-16-24-47~2
Capture%20_2018-03-22-16-24-58~3Capture%20_2018-03-22-16-25-08~2Capture%20_2018-03-22-16-25-32~2