ارزیابی دوره کارگاه تلفظ تیم

ارزیابی دوره کارگاه تلفظ تیم
none 4.625 16

به ترتیب اولویت، ترجمه همه دوره های بخش زبانشناس قرار میگیره دوست خوبم

دوستش دارم خیلی کاربردیه:wink:

1 پسندیده