تالار زبانشناس

ارزیابی پکیج Learn English with Papa teach me

عالی، فان و آموزنده هستند

به نظرم عالی بوده تمام مفاهیم

بسیار کاربردیست.مثالهایی که استفاده میکنند کاملا معنی را میرسانند. ضمن اینکه اصطلاحات هم رایج هستند وکلمات عجیب غریب نیستند.

it is very interesting

عالی فیلماش رایگانه اما یکم بهد برای دوره باید یکم بپردازی ولی مهم نیست همینجوریشم عالیه