تالار زبانشناس

The snowman ☃️

Here come goodi two.

2 Likes

چی میگه این هیولا :joy:

3 Likes

Ha ha such a …

2 Likes

when u said to my life goodi
i willl killlll u :upside_down_face:

2 Likes

اسمه یه پرنده اس نترس من فوش بلد نیستم :joy:

2 Likes

سلام فاطمه جان
مث همیشه عالی هستی، جنس صداتو دوست دارم :smile:

2 Likes

عزیزم دیروز و دیشب کامل وقتم پر بود …کنسرت بودم اونم چه کنسرتی …کنسرت کوردی :sunglasses::sunglasses:
صدات عاالیه عاشق این صدا و تلفظم … بهترینی تو

2 Likes

سلام عمه جون خوبی
همیشه به شادی فدای سرت
مرسی لطف کردی :heart::heart::heart::heart::rose::rose:

2 Likes

سلام سپیده جون خوبی
امیدوارم خوب باشی
مرسی ک گوش دادی ممنوونم از نظره خوبت :heart::heart::heart::upside_down_face::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

فدااای تو عزیزمممم :kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes::kissing_closed_eyes:

2 Likes

خدانکنه عمه جان :heart:
قربوونت

2 Likes

مگه میشه صداتو بشنوم و خوب نباشم ؟ :blush: صدات سرشار انرژیه :heart_eyes:

3 Likes

وای سپیده جونننن مرسیییی این بهترین حرفی بود ک امروز شنیدم مرسی روزمو ساخت همیشه حرفای خوب باهاته :heart::heart::heart::heart::heart::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes