تالار زبانشناس

سخن بزرگان به زبان انگلیسی

IMG_20181018_073359_830

زندگی مانند پیانوست
کلیدهای سفید لحظات شاد و کلیدهای سیاه لحظات ناراحتی هستند
اما به یاد داشته باش که هر دو کلید با هم نواخته میشود تا موسیقی دلنشینی را خلق کند
پس از تمام لحظات لذت ببر

13 Likes

Your past lasted and your future,s unknown and your time is going so don,t waste your
time
Imam Ali
It means:Don,t think about past(it,s lasted)and don,t think about future(it,s
unknown)and your time is going now so don,t waste your time with past and future
And Life is now

7 Likes

IMG_20181020_230104_577

:low_brightness:این سه کلید در کامپیوتر مهم اند اما در زندگی مهمتر !

-کنترل کردن خودمان
-پیدا کردن راه حل جایگزین
-حذف موقعیت هایی که به شما تنش و انرژی منفی میدهند.

16 Likes

Screenshot_20180926-071420_Instagram

چه ترجمه ای را برای این جملات گوهر بار پیشنهاد می کنید ؟

6 Likes

Be carefull how you are talking to yourself,Because you are listening

3 Likes

سخنرانی انگیزشی ، انرژی بخش ،بسیار شیوا و جذاب دنزل واشنگتن، از مشهورترین بازیگران هالیوود.

تقدیم به کاربران عزیز زبان شناس :point_down:

قسمت اول :

قسمت دوم :

قسمت سوم:

قسمت پایانی :

اگر آهنگ های نوستالژی و خاطره انگیز مشهور دنیا رو دوست داری :point_down:

7 Likes

تنها کسانی میتوانند به طور امکان پذیر بگویند یک نفر چه قدر
بیشتر جلو میرود که خودش اولین کسی بوده که با ریسکش (risk ) که به اصطلاح به آن ها risk taker می گویند به صورت (فوق العاده ای ) پیش برود .
/در ترجمه ی تحت تلفظی اصلا این عبارت (فوق العاده ای ) معنا نمی شود ./

4 Likes

photo_2015-09-24_13-46-43
از شکست نترسید، از این بترسید که سال آینده، همچنان در جایی که امروز قرار دارید ایستاده باشید و تغییری ایجاد نکرده باشید
1053500x500_1455431078683339

11 Likes

IMG_20181107_074653_530

اتفاقات و موقعیت های بد نکات مثبتی دارند. حتی یک ساعت خراب دو بار در روز زمان صحیح را نشان می دهد. در زندگی مثبت بمان

14 Likes

اینم متن تایپ شده سخنرانی فوق العاده دنزل واشنگتن (که اون بالا فیلمش رو گذاشته بودم) در جمع دانشجویان و فارق التحصیلان دانشگاه برای علاقه مندان :

PART 1:

I Was flunkig out of college. I had a 1.7 GPA. (Gread Point Average)

من در کالج نمره پایینی آوردم و شکست خوردم.

I Hope none of you can ralate!

امیدوارم هیچکدومتون تجربه مشابه با من نداشته باشید!

I Had a 1.7 grade point average.

معدل من 1.7 بود

I was sitting in my mother’s beauty shop

من در آرایشگاه مادرم نشسته بودم

And I’m looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer

من روبروی آئینه نشسته بودم و خانومی رو دیدم که زیر سشوار نشسته بود

And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me , just looking me in the eye

و هر بار که سرم را بالا می آوردم داشت به من نگاه می کرد، توی چشمام نگاه میکرد

I didn’t know who she was and I said , she said “somebody get me a pen,get me a pencil, I have a prophecy.”

من اورا نمیشناختم، یکدفعه گفت یکی به من خودکار بده، داره بهم الهام میشه

March 27, 1975, she said, “boy,you are going to travel the world, and speak to millions of people.”

در مارچ 1975 او به من گفت " هی پسر تو به سراسر دنیا سفر میکنی و برای میلیون ها نفر صحبت میکنی"

Now mind you, I flunked out of college, I’m thinking about joining the army.

حالا فکر کنید اون موقع نمره نیاورده بودم و داشتم به پیوستن به ارتش فکر میکردم

I didn’t know what I was going to do, and she’s telling I’m going to travel the world and speak to millions of people.

داشتم فکر میکردم چیکار باید بکنم و او به من گفت تو کل دنیا رو سفر میکنی و برای میلیونها نفر صحبت می کنی

Well, I have traveled the world and I have spoke to millions of people.

خوب من به کل دنیا سفر کردم و با میلیونها نفر صحبت کردم

PART 2 :

That’s not the most important thing and The success that I had,

ولی اینها موفقیت های من نبود و نکته مهمی نبود،

The most important thing is that what she taught me,and what she told me that day, has stayed with me since.

نکته مهم چیزی بود که او در آن روز به من یاد داد، به من گفت و در ذهن من ماند.

I’ve been protected, I’ve been directed, I’ve been corrected.

از من محافظت کرد، من را رهبری کرد، من را اصلاح کرد

Fail… Big, That’s right. Fail big, you only live once, so do what you feel passionate about,

محک زمین بخور، درسته، محکم زمین بخور، تو فقط یکبار زندگی میکنی، کاری رو انجام بده که برات مهم باشه.

Take chances professionally, don’t be afraid to fail. But Remember, dreams without goals , are JUST Dreams.

از فرصت ها استفاده کن به شکل حرفه ای، از شکست خوردن نترس، اما به یاد داشته باش، رویاها بدون داشتن هدف، رویا باقی می مانند.

And they ultimately fuel disappointment. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals,

و در نهایت به نا امیدی منجر می شوند.اهداف زندگی، اهداف سالانه، اهداف ماهانه، اهداف روزانه

I try to give myself a goal every day. And understand that to achieve these goals.

من برای خودم هر روز هدفی دارم، و باید بدونید برای رسیدن به این اهداف،

PART 3 :

You must apply discipline and consistency. You hate to work at it every day, you have to plan every day.

باید قانون و استمرار داشته باشید. شما باید هر روز روی آنها کار کنید، باید هر روز برنامه ریزی کنید.

You’ve heard the saying “we don’t plan to fail, we fail to plan.”

آیا شنیده اید که می گویند ما برای باخت برنامه ریزی نکرده بودیم، ما در برنامه ریزی شکست خوردیم.

Hard work, works, working really hard is what successful people do.

کار سخت همیشه جواب میده، کار سخت کاری است که افراد موفق انجام می دهند.

Remember just because you’re doing a lot more, doesn’t mean you’re getting a lot more done.

به یاد داشته باش که کار صرفا زیاد، به معنی برداشت زیاد نیست

Don’t confuse , movement with progress. My mother told me she said “yeah because you can run in place all the time and never get anywhere.”

گیج نشید، حرکت باید با پیشرفت همزمان باشه، مادرم همیشه می گفت، اینکه درجا بزنی و حرکت داشته باشی تو رو به جایی نمی رسونه.

PART 4 :

So continue to strive , continue to have goals, continue to progress, and anything you want good, you can have.

پس به حرکت ادامه بدید، به شکل دادن به اهدافتون ادامه بدید، به پیشرفت ادامه بدید، به هر چیز خوبی که دوست دارید خواهید رسید.

So claim it, work hard to get it. پس بخواه، سخت تلاش کن که بهش برسی

When you get it, reach back, pull someone else up.

وقتی بهش رسیدی، به عقب نکاه کن و دست یکی دیگه رو بگیر

Each one, teach one. Don’t just aspire to make a living.

هرکسی به یه نفر دیگه یاد بده، آرزو نکنید که فقط زندگیتون بگذره،

Aspire to make a difference.

آرزو کنید که تفاوت ایجاد کنید

15 Likes

جملات خیلی زیبا و مفیدی است .
من برای بوک مارک هام استفاده کردم

5 Likes

خیلی جمله پر باری بود. ممنونم. به نظرم بهترین جمله برای تشویق به کتاب خوانی است. مرسی آقا فرزاد.

4 Likes

10531517422947389676
10531521374358310754

12 Likes

5965179244923431942_y
patch2image
1537247223425474
Sentences-pure-English-1

12 Likes

7b280b6bebe5558c904e9e9062f8605f--english-quotes-menu
aks-neveshte-17
1c7da1a0070114f3327c807972419e38

10 Likes

aks-neveshte-24

11 Likes

very nice.thank you so much.

3 Likes

برگرفته از کتاب مستری رابرت گرین
image

7 Likes

عه این شد سخن بزرگان :joy::joy:

6 Likes

6 Likes