ارزیابی انگلیسی به روش آمریکایی

ارزیابی انگلیسی به روش آمریکایی
none 3.666666666666667 6

امیدوارم که ترجمه‌ بشه.چون یه دوره‌ی خیلی خوبی هست و برای اموزش و خودآموزی خیلی مفید و باارزشه

دوره پرباری است والبته نیاز مند یادآوری مکرر است

1 پسندیده

this course is great :+1:

1 پسندیده