Find و found چه فرقی دارن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

سلام کلمه found زمان گذشته ساده فعل find و قسمت سوم فعل find است

2 پسندیده