ارزیابی دوره الگوهای رایج انگلیسی

ارزیابی دوره الگوهای رایج انگلیسی
none 4.75 24

دنبال چنین دیالوگ‌های ساده میگشتم که در کنار مطالب خیلی جدی از تمرین با آنها لذت ببرم. واقعاً عالی

خوشم اومد

عالی:+1:

خوبه

So perfect

خیلی خوبه، هم یه جورایی گرامره هم speaking رو تقویت میکنه هم باعث تقویت لیسنینک میشه…

واقعا عالیست .