ویس مرحله آخر پنج استراتژی!

Sure, absoulutely

2 پسندیده

باریکلا به این میگن یه انسان حرص خالی کن دیگه وقتی امتحانو دادی جزوه میخوای چیکار همه مطالب یا تو کله س یا تو برگه

2 پسندیده

جون به این رفیقم که لحجه بریتیش پیدا کرده…

من چی