رقابت ⚔ امتیاز ها

ممنونم :pray::blush:

2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

We entered the 20th week
وارد هفته بیستم شدیم

7 پسندیده

Screenshot_20230318_235829
don’t be stopiTD…:joy:
خیلی انگیزشیه! واسه خودم … به کسی بر نخوره

5 پسندیده

@farshadrahmani :
@elinax1 :
@amitis.n.a :
@maryam7578 :
@Ali832 :
@tulip2024 :
@dastjerdi :
@amirhossein1387 :
@anarad :
@azar13511 :
@mhosein19 :
@avin_adeli781 :
@uncoo :
@mina2022 :
@KOSAR1400 :
@Amirali_afshar :
@daisylady :

خب همگی سریعتر لطفاً

2 پسندیده

من کناره گیری کردم:walking_woman:t2::walking_woman:t2:دونت منشن می

2 پسندیده

انصراف ؟

3 پسندیده

حیف شد
امیدوارم موفق باشید :rose:

3 پسندیده

@farshadrahmani :
@elinax1 :
@amitis.n.a :
@maryam7578 :
@Ali832 :
@tulip2024 :
@dastjerdi :
@amirhossein1387 :
@anarad :
@azar13511 :
@mhosein19 :
@avin_adeli781 :
@uncoo :
@mina2022 :
@Amirali_afshar :
@daisylady :

بقیه سریع تر لطفاً

6 پسندیده

I love myself because I love my secret

7 پسندیده

بله البته برای مدتی
و الا دوباره برمیگردم

4 پسندیده

hi guys


It seems only yesterday.

انگار همین دیروز بود

6 پسندیده

خوش برگشتی

1 پسندیده

@tulip2024 :
@dastjerdi :
@amirhossein1387 :
@anarad :
@azar13511 :
@mhosein19 :
@avin_adeli781 :
@uncoo :
@mina2022 :
@Amirali_afshar :
@daisylady :
@KOSAR1400 :
@elinax1 :
@amitis.n.a :
@maryam7578 :

بقیه سریع تر لطفاً

4 پسندیده

مرسی بابت وقتی که میزاری و بچه ها رو دونه دونه تگ می‌کنی.

ولی منو دیگه نکن لطفاً…): میره رو اعصابم…
وقت هایی که مطالعه داشتم خودم میام شات می‌زارم.

3 پسندیده

متاسفانه نمیشه

1 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

Well, you felt all the effects of the topic, didn’t you?

خب همه تأثیرات تاپیک رو حس کردید ، نکردید ؟

5 پسندیده


Keep it up

6 پسندیده

It has d at the end

4 پسندیده

و اما نتایج:

@Ali832 : 1680 رتبه اول :1st_place_medal::medal_sports::trophy:
@maryam7578 : 1015 رتبه دوم :2nd_place_medal::medal_sports:
خودم : 832 رتبه سوم :3rd_place_medal::medal_sports::medal_military:
@uncoo : 683 رتبه چهارم :medal_sports:
@Amirali_afshar : 526 رتبه پنجم :medal_sports:
@amirhossein1387 : 406 رتبه ششم :medal_sports:
@mina2022 : 405 رتبه هفتم :medal_sports:
@farshadrahmani : 404 رتبه هشتم :medal_sports:
@elinax1 : 340 رتبه نهم :medal_sports:
@amitis.n.a : 287 رتبه دهم :medal_sports:
@mhosein19 : 269 رتبه یازدهم :medal_sports:
@anarad : 222 رتبه دوازدهم :medal_sports:
@KOSAR1400 : 210 رتبه سیزدهم :medal_sports:
@azar13511 : 168 رتبه چهاردهم :medal_sports:
@tulip2024 : 98 رتبه پانزدهم :medal_sports:
@avin_adeli781 : 68 رتبه شانزدهم :medal_sports:
@dastjerdi : 59 رتبه هفدهم :medal_sports:
@daisylady : 0 رتبه هجدهم :medal_sports:


@daisylady

حذف نشدید


آفرین به همه تون و عذرخواهی میکنم که طول کشید


8 پسندیده

امتیاز
امتیاز اپم 125 بود؛ فک کنم مجازات سیزیف واسه من همینه که تا ابد باید دو تا عدد گزارش بدم:joy:
The struggle itself toward the heights is enough to fill a man’s heart. One must imagine Sisyphus happy

4 پسندیده