رقابت ⚔ امتیاز ها


never give up

4 پسندیده

خب بزار حداقل ما انرژی بگیریم

2 پسندیده

If you don’t try so hard You won’t be able to change your future

6 پسندیده

شنیدم به چه دردم میخوره ؟ :expressionless:

باید شنیدم رو داخل شدت بزاری خواهر
اینجا امتیاز

2 پسندیده

سلام دوستان شب بخیر :night_with_stars:

Maryam is strong

@maryam7578

4 پسندیده

خواهر؟نه دیگه همونو ثبت کن .شنیدن ا امتیازم یکی بودن

2 پسندیده

۱۰۱؟

مینا مگه اسم دختر نبود؟

آخرش اون E

E کجاست؟

کمتر از یک دقیقه طول می‌کشه
برو فوری اسکرین شات از صفحه امتیازات بگیر بفرست

1 پسندیده

از کسی که سطح علمیش پایین تر از خودتونه چطور میخواین انرژی بگیرید ؟:roll_eyes:

3 پسندیده

:ok_hand:
چشم دیگه کامنت نمیذارم و فقط میخونم :slightly_smiling_face:
هزار هزار دنیا برا همتون ارزوی موفقیت دارم. بدرود

2 پسندیده

من که نگفتم که کامنت نزار :expressionless:

1 پسندیده

من میگیرم
مجبور به رقابت میشی که رتبه کم کسب نکنی

2 پسندیده

پ چیو حق گفتم ؟ پاک کنم ؟ :smile:

2 پسندیده

اینو گفتم

حرفت جالب بود

2 پسندیده

خب دیگه منم همینو گفتم

2 پسندیده

خب گفتم جالب بود .
اما نگفتم که کامنت نزار