میشه پنج کلمه واسم بنویسید تا باهاشون جمله بسازم

سعی میکنم بنویسم برادر :sweat_smile:

2 پسندیده

شوخی کردم:joy:
فقط این نکته رو گوشه ذهنت بزار برا دفعه بعدی که میخوای کلمه بگی:wink:

1 پسندیده

خب دفعه بعد سخت تر و بی ربط تر میگم :smiling_imp::space_invader:

1 پسندیده

نامرررررد:joy:

1 پسندیده

سلام دوستان شبتون بخیر:blush:
میشه لطف کنید پنج تا کلمه بنویسید تا فردا باهاشون جمله بسازم:pray::sunny:

2 پسندیده

Vestige
Tranquility
Enormous
Inspiration
Devastated

2 پسندیده

@noushin8 ممنون دوست و همراه خوبم :smiling_face_with_three_hearts:

1 پسندیده

یه سوال

من قبلاً چند تا سخت نوشته بودم :thinking:

کجا رفتن؟

1 پسندیده