معنی holding the dummy out at arm’s length to get a good view چیست؟

He looks just like Lindy’s dummy, except his hair is bright red, not brown.

” “Probably made by the same company,” Mr. Powell said.

“His clothes are better than Slappy’s,” Kris said, holding the dummy out at arm’s length to get a good view


این تاپیک مربوط به درس «شبی با عروسک زنده فصل 06» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «قصه های گوسبامپس»، فصل «شبی با عروسک زنده»

سلام دوست عزیز
عبارت hold something at arm’s length یعنی یه وسیله‌ای رو تو دست نگه داری و اون رو از بدنت دور کنی و نگاهش کنی یا بررسیش کنی.
حالا اینجا منظور از این جمله اینه که: در حالی که عروسک رو در دست داشت، اون رو از خودش دور کرد تا بهتر بتونه ببینه.
یا
عروسکی که در دست داشت رو از خودش فاصله داد تا بهتر بتونه ببینه.