در جواب nice to meet you آیا می‌شه از It’s a pleasure to meet you too استفاده کرد؟

سلام
میشه در جواب ِ
Nice to meet you
بگیم
It’s a pleasure to meet you too
?

یا
در جواب

Nice to meet you
فقط بگیم
You too
?

و در جوابI love you
میشه گفت me too
یا you too

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
در جواب nice to meet you معمولاً گفته میشه
Nice to meet you too.
و یا it’s been pleasure meeting you
یا
I’m glad to meet you.
Likewise.
The pleasure is all mine.
ولی فکر نکنم گفتن
It’s a pleasure to meet you too مشکلی داشته باشه.

در جواب این سوال هم باید بگم بله درسته، می‌شه از you too هم استفاده کرد. البته این جواب خیلی مودبانه است.

ولی در جواب I love you بهتره بگید I love you too.
البته you too جواب رایجی نیست ولی از لحاظ گرامری صحیحه و می‌تونید ازش استفاده کنید، ولی استفاده از این ساختار این حس رو منتقل می‌کنه که دوست داشتن شما تو سطح طرف مقابل نیست و یا نسبت به حستون شک دارید.
ولی اگه از I love you too استفاده کنید یعنی همون اندازه‌ی طرف مقابل، اون رو دوست دارید.

2 پسندیده

I appreciate it

1 پسندیده