چالش تست زنی

I hadn’t heard of such websites before. :joy:

3 پسندیده

:joy::joy::joy:
منم تو American English file 1 متوجه شدم:point_down::point_down:

3 پسندیده

That’s fascinating :grin:

1 پسندیده

با توجه به نکات زیر به تست بعدی پاسخ دهید:

دوستان give an eaxam/test به معنی امتحان گرفتن، است همچنین میتونید از این عبارت ها هم استفاده کنید

conduct an exam/test
administer an exam/test
set an exam/test

عبارت take an exam/test نیز به معنی امتحان دادن است، همچینن میتونید از عبارت پایین نیز استفاده کنید که البته زیاد رایج نیست، ولی تو بریتیش استفاده میشه گه گاهی

sit an exam/test

به بیان‌ساده تر:

برگه امتحانی یا exam را معلم میدهد( give) و دانشجو برگه exam را می‌گیرد (take).

نکته:
اما به دلیل اینکه ما در فارسی از اصطلاحات
امتحان دادن
امتحان گرفتن
استفاده میکنیم‌معمولا این دو را به این شکل برعکس به کار میبریم :point_down: و در تست ها اشتباه میزنیم
take an exam :x:
give an exam :x:

2 پسندیده

سوال ۲۱۰:

The teacher said he was about to… an exam next week.

 • Take
 • Get
 • Give
 • Pose
0 رأی دهنده
3 پسندیده

سلام صبح زیباتون به خیر
لطفا بفرمایید چرا اینجا who نمیشه ؟

1 پسندیده

این یه idiom هست؟

1 پسندیده

سلام دوست عزیزم. ما از who زمانی استفاده میکنیم که بخوایم خود یک فرد رو توصیف کنیم و از whose زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم برای اشاره به چیزی که متعلق به کسی است استفاده کنیم .

در اینجا ما داریم از آنچه متعلق به دختر است استفاده میکنیم یعنی پدر و مادرش. ‌

1 پسندیده

بله دوست عزیزم .
این پاسخ میتونه خیلی کمکتون کند:point_down:

Five o’clock shadow

1 پسندیده

سوال ۲۱۱:

کلمه plane به چه معنایی نیست؟

 • سطح صاف و هموار
 • هواپیما
 • رنده کردن
 • اتهام زدن
0 رأی دهنده
2 پسندیده

سوال ۲۱۲:

تلفظ yacht چگونه است؟

 • یات
 • یاکت
 • یاچت
 • یاچ
0 رأی دهنده
2 پسندیده

در زبان انگلیسی حسن تعبیر های زیادی وجود دارد،کاربرد حسن تعبیر این است که

بخواهیم یک واژه خوشایند را به جای واژه ای که معنی ناخوشایندی دارد بکار ببریم.
مثلا در زبان فارسی ما از واژه ‘روشن دل’ به جای ‘نابینا’ استفاده می کنیم

رایج ترین آنها موارد زیر هستند:

1⃣استفاده از ‘pass away’ به جای ‘die (مردن)’

2⃣استفاده از ‘Sanitation engineer’ به جای ‘garbage man (رفتگر)’

3⃣بکار بردن ‘correctional facility’ به جای ‘jail (زندان)’

4⃣استفاده از ‘Differently-abled’ به جای ‘disabled (معلول)’

5⃣استفاده از ‘Pregnancy termination’ به جای ‘abortion (سقط جنین)’

6⃣بکار بردن ‘On the streets’ به جای ‘homeless (بی خانمان)’

7⃣استفاده از ‘Economical with the truth’ به جای ‘liar (دروغگو)’

8⃣استفاده از ‘Between jobs’ به جای ‘unemployed (بیکار)

2 پسندیده

سوال ۲۱۳:

در زبان انگلیسی به این حسن تعبیرها چه می گویند؟

 • Euphemism
 • uphemism
 • Euphamism
 • Eumephism
0 رأی دهنده
1 پسندیده

سوال ۲۱۴:

تبر

 • Ex
 • Ox
 • Ax
0 رأی دهنده
2 پسندیده

سوال ۲۱۵:

درخت کاج:

 • Pine tree
 • Pene tree
 • Pin tree
0 رأی دهنده
1 پسندیده

سوال ۲۱۶:

سورتمه

 • Slad
 • Sled
0 رأی دهنده
1 پسندیده

سوال ۲۱۷:

Despite

 • با اینکه
 • تا وقتیکه
0 رأی دهنده
1 پسندیده

چه نکته‌ی خوبی:clap:t2:
بسی تشکر:rainbow::sparkles:

1 پسندیده

با توجه به این مطالب به دو تست بعدی پاسخ دهید

از either و neither وقتی استفاده میکنیم که بخواهیم در مورد دو شی یا دو نفر صحبت کنیم.

either
هر کدام ( از دو چیز)

Would you like tea or coffee?

:heavy_minus_sign:Either. I don’t mind.

این به این معنیه که تفاوتی نمیکنه و طرف میتونه چای یا قهوه برا شما بیاره

neither
هیچ کدام ( از دو چیز)

Would you like ham or beef in your sandwich?

:heavy_minus_sign:Neither.I am a vegetarian.I don’t eat meat.

این به این معنیه که شما هیچ یک از آن دو مورد رو نمیخواید

نکته

ما همراه با either از اسم مفرد استفاده می‌کنیم

اما اگر either of باشه توجه کنید که اسم بعدش حتما باید جمع باشه نه مفرد

همراه با either و either of باید از فعل مفرد استفاده بشه

نکته

اسم بعد از neither باید مفرد باشد

همراه با neither of از اسم جمع استفاده میکنیم

همراه با neither و neither of از فعل مفرد استفاده ميکنيم

2 پسندیده

سوال ۲۱۸:

Which one is " correct " answer؟

 • Neither of the days was suitable.
 • Neither days was suitable.
 • Neither of the days were suitable.
 • Neither days were suitable.
0 رأی دهنده