کتاب انگلیسی معرفی کنید که داستان قشنگی هم داشته باشه

اگه کتاب یا رمان انگلیسی خوندید و قشنگ بود موضوعش براتون اسمش و درباره موضوعش یکم توضیح بدین:heart::first_quarter_moon_with_face:

1 پسندیده

سلام .

1 پسندیده