«چالش حدودت رو بشکن»

چالش
«چالش حدودت رو بشکن»
0.0 0

#970

Screenshot_2018-02-14-23-06-48
Screenshot_2018-02-14-23-06-51


#971

عایا بازم فقط امشب من عایا؟؟؟؟!!! :face_with_raised_eyebrow:
Screenshot_2018-02-16-01-34-54
Screenshot_2018-02-16-01-34-48


#972

Screenshot_20180216-071403


#973

Screenshot_20180216-143251


#974

Screenshot_20180216-165618


#975

Screenshot_2018-02-17-00-19-02

Screenshot_2018-02-17-00-19-19


#976

IMG_20180217_121425_170


#977

Screenshot_2018-02-18-00-07-54
Screenshot_2018-02-18-00-07-48


#978

Screenshot_2018-02-18-00-41-36د

Screenshot_2018-02-18-00-41-48


#979

Screenshot_2018-02-19-01-37-23

Screenshot_2018-02-19-01-36-49


#980

این نمودار داغون رو ببینید و یادتون بمونه اخر اسفند تصمیم دارم یه نمودار زیباتر بزارم…
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B9%DB%B3%DB%B9


#981

مهم تصمیم گرفتنه و انجام دادن.
مهم اینه اگه 10m گوش کنید با تمرکز باشه و فهمیده باشین نه 1 سساعتی که اندازه 10 m. حواستون نباشه


#982

ممنون .من تو این یه ماه سطح یک رو به طور کامل تموم کردم و حالا شروع کردم به خوندن داستان های واقعی واسه همین امیدوارم که بتونم به طور فعال و مفید از این برنامه استفاده کنم.


#983

به نظرم انگلیسی قدرت رو در کنارش کار کنید . خیلی عالییه


#984

Screenshot_2018-02-20-01-31-03

Screenshot_2018-02-20-01-30-48


#985

Screenshot_20180220-223300


#986

Screenshot_2018-02-21-00-42-51

Screenshot_2018-02-21-00-42-41


#987

Screenshot_20180221-192645


#988

Screenshot_2018-02-21-23-59-59

Screenshot_2018-02-21-23-59-46


#989

Screenshot_20180221-211139
Screenshot_20180221-211134