تالار زبانشناس

abbas7

abbas7

کاش کسی بیاید،که وقت رفتن،هرگز نرود