تالار زبانشناس

abbas7

abbas7

تاهستم ای رفیق ندانی که کیستم-
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم
وقتی کرونا بگیری معنیشو می فهمی، الهی هیچکس نگیره :palms_up_together: