تالار زبانشناس

delshah

delshah

دِلشاهم، یه مبتدیِ شورمند!:smiley: عکاسی میکنم و ایده پراکنی:)) خوشحالم که اینجا کنارِ شمام