تالار زبانشناس

mina.salehi9998

mina.salehi9998

یه آهنگا هایی رو نمیشه گوش ندادن و ازشون لذت نبرد،حالا چه غمگین باشن و چه آهنگ شاد باشن.باید گوش بدی گریه کنی بخندی اما همشون اذت بخشن خالیت میکنن از بغض از استرس.گوش کنی و آرامش رو حس کنی.