تالار زبانشناس

mojtaba79m

mojtaba79m

«مادامی که متوقف نشدی، اهمیتی نداره که با چه سرعتی حرکت می‌کنی.»
don’t give up ever