تالار زبانشناس

niloofar21

niloofar21

مامان دوتا وروجکم که دارم سعی میکنم وسط یه هیاهوی روزانه زبان تمرین کنم😍