تالار زبانشناس

poone_bakhtyrai

poone_bakhtyrai

سلام: )
یک سال و خورده ای وقفه افتاد تو یادگیری زبانم؛
ولی ببین!
بازم‌ اینجام .
اومدم دوباره شروع کنم.
مرسی که هستین^-^
به کمکتون خیلی نیاز دارم.
:heart: