Now what have I told you?

Now what have I told you?
0.0 0

#1

سلام.چرااینجاhaveبکاربرده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)