تالار زبانشناس

معنی کلمه can't

معنی این چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

can’t همون can not به معنی نتوانستن هست.

I can’t tell the truth
یعنی من نمیتونم راستشو بگم.

6 Likes