تالار زبانشناس

اشتباه در فایل های مربوط به درس قهرمانان گمنام

با سلام
در نرم افزار فایل هایی که برای سرعت کم و معمولی قرار گرفته اند، جا به جا هستند

1 Likes