تالار زبانشناس

ساختار زیر چطور است؟

In the future, he will almost be killed by an avalanche while skiing.
چرا از killed«گذشته فعل » استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان آینده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

مفعول+will+(قيد)+be+قسمت سوم فعل+by+بقيه جمله+فاعل

ساختار فوق مربوط به زمان آينده ساده مجهول مي باشد.

In the future, he will almost be killed by an avalanche while skiing.
ترجمه: او در آينده تقريباً توسط يه بهمن موقع اسكي بازي كشته خواهد شد.

ساختار جمله معلوم با زمان آينده ساده:

فاعل+will+(قيد)+بقيه جمله+مفعول+فعل به شكل ساده
جمله معلوم به شكل زير مي باشد:
In the future, an avalanche will almost kill him while skiing.

تذكر: عبارت داخل پرنتز در معرفي ساختارها به معناي اختياري بودن استفاده از قيد در جمله مي باشد.

6 Likes

این گرامر بدجوری از زبان زدت میکنه دنبال گرامر نباش
تلفظ و شنیداریتو تقویت کن آخرسر برو گرامر
موفق باشی

6 Likes

سلام به نظر من اصلا دنبال خوندن گرامر نرین چون به شدت از زبان خستتون می کنه. موفق باشین.

2 Likes

سلام بله همینطوره ، خودم دارم اذیت میشم ، اما میخواستم بدونم چرا بجایkill از killed استفاده شده ک فهمیدم چون مجهوله …ممنونم دوست عزیز

1 Likes