تالار زبانشناس

درود دنبال اپلیکیشن همانند زبانشناس برای آلمانی هستم

درود دوستان من دنبال اپلیکیشنی میگردم همانند زبانشناس برای آلمانی چون برای آلمانی متاسفانه اینجور منابع خوب نیست.پیشاپیش سپاس

1 Likes

درود دوست عزيز
مي تونيد از نرم افزار lingq كه شبيه نرم افزار زبانشناسه براي زبان آلماني استفاده كنيد. البته در حالت رايگان فقط روزانه مي تونيد 10 لغت به به واژگان لايتنر نرم افزار اضافه كنيد.

2 Likes

ممنون بزرگواری فرمودید

2 Likes