تالار زبانشناس

Caused him

در جمله This disease caused him to have painful rashes… چرا بعد از caused ازhim استفاده شده چرا گفته نشده coused he have painful…

======================
این تاپیک مربوط به درس «چاق، بیمار و تقریبا مرده» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «چاق، بیمار و تقریبا مرده»)

1 Likes

این دقیقا به خاطر ساختار فرمولی اون هست یعنی:sb/sth + caused sb/sth to+verb

3 Likes