تالار زبانشناس

Pepers در جعبه لایتنر

زمانی که روی کلمه pepers تاوچ میکنیم pepable ظاهر می شود که همین کلمه وارد جعبه لایتنر می شود… لطفا این خطا را رفع کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

2 Likes