تالار زبانشناس

زمان مناسب برای شروع درس بعدی؟

دقیقا چه موقع باید درس بعدی را شروع کنیم ؟ و آیا نیازی به مرور درسهای قبلی هم هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes