معنی جمله she likes joke

معنی جمله she likes joke
0.0 0

#1

she likes jokes and laughing at benedick
معنی این جمله چی میشه دقیقا؟یعنی اون جوک گفتن و خندیدن"با"بندیک رو دوست داره؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)